O chřestu

Pěstování chřestu v Ivančicích

Nejslavnější chřestové plantáže vznikly v Ivančicích počátkem 19. století. Ve své době byl ivančický chřest ve světě daleko známější než plzeňské pivo.

Proč se chřest jmenuje chřest?

Původ řeckého slova asparagos se odvozuje od staršího názvu v jazyce staroíránském „sparega", což znamená výhonek, prut, ratolest.

Jak se pěstuje chřest?

Chřest se začíná sklízet zjara asi od poloviny dubna, kdy začínají vyrážet první výhony (zvané též pazoušky, puky, či prýty).

Zázračné účinky chřestu

Chřest lékařský, Asparagus officinalis, prospívá při onemocnění ledvin a močového měchýře, při poruchách funkcí jater a žlučníku.

O původu chřestu

Nejstarší zobrazení chřestu a tedy nejstarší doklady o jeho pěstování jsou v Egyptě ve stupňové pyramidě u Sakkary z dob 5. dynastie (2.560–2.420 př. n. l. - viz obrázek).

Jak nakoupit čerstvý chřest?

Při nákupu chřestu věnujte velkou pozornost jeho kvalitě. Kupujte pouze chřest čerstvý a dobře skladovaný.

Barva chřestu

Chřest může být bílý, zelený nebo fialový. Jednotlivé druhy se od sebe liší kvalitou i chutí.