Pěstování chřestu v Ivančicích

Z Ivančic až na císařský stůl

Pěstování chřestu v Ivančicích

Nejslavnější chřestové plantáže vznikly v Ivančicích počátkem 19. století. Ve své době byl ivančický chřest ve světě daleko známější než plzeňské pivo.

Podle nejstarších pramenů se první sazeničky chřestu dostaly do Ivančic koncem 18. století z kláštera v Moravském Krumlově. Podle jiných pramenů dovezl chřestové sazenice z Frankfurtu v 80. letech 18. století obchodník Václav Hüpš, jiné prameny uvádějí jako otce chřestového ivančického zázraku Antona Worlla, lékárníka, který v roce 1829 již pěstoval chřest ve velkém. První svou chřestovnu založil právě v dnešní Chřestové ulici v Ivančicích, neboť v těch místech byla vhodná lehká půda z naplavené spraše. Anton Worell ml. v tradici pokračoval. V roce 1877 mu byl udělen titul c.k. dvorní dodavatel (Hoflieferant) chřestu. Podle velikosti dělil chřest na Sólo (větší kusy), Tabulový (standardní velikost) a Polévkový.

František Zelníček píše v Moravskoslezském časopisu pro lid o polním, lesním a domácím hospodářství roku 1843: „Není tomu dávno, co se zde špargl sází. Otcové nynějších vzácnějších měšťanů ho zavedli. Nyní však skoro všecky zahrady v městě a na předměstích šparglem vysázeny jsou, tak že mnohý měšťan i 200 zlatých ročně za špargl stíží. Počítal jsem jednou, po chvíli maje, jak mnoho as naši měšťané a sousedé a sousedé každoročně za špargl stěžejí, a jistě skromně počítáno, přes 5000 zlatých počet převyšuje. Co do chuti šparglu Vaneckého, to známo, a na trhu v Brně rozhodnuto, že Vaneckému přednost patří; ano i po syrové chuti už prý ho Brněnky rozpoznávají. Co do váhy, známo, že zdejší radní p. Ant. Worell celé otýpky vázal, v nichžto každý proutek šparglový nejméně 8 lotů míti musil, mezi nimi někdy i 14 lotové pruty se složily, a otýpky takovéto do Vídně posílány byly."

Worllovo chřestovnictví pracovalo na vysoké úrovni 86 let, úpadek jeho pěstování v Ivančicích byl důsledkem dvou světových válek. V 70. letech se pokusil pěstovaní chřestu v Ivančicích obnovit předseda místního JZD pan Dvořáček, ale socialistický způsob hospodaření neumožňoval prodávat chřest ihned po sklizni čerstvý, pouze přes výkupní podnik. Prodlení od sklizně kvalitu snižovalo a takový chřest nebyl pochopitelně zájem. Poslední větší chřestovnu měla v Ivančicích na konci 70. let ivančická střední zemědělská škola. Pěstování chřestu se dodnes v malém dochovalo v nedalekých Trboušanech. Velkoplošné pěstírny chřestu vznikají na Mělnicku, velkým pěstitelem je slovenská společnost Asparagus Leváry. Ivančice na svého novodobého Antona Worlla teprve čekají.