Proč se chřest jmenuje chřest?

Název pochází z řečtiny

Proč se chřest jmenuje chřest?

Původ řeckého slova asparagos se odvozuje od staršího názvu v jazyce staroíránském „sparega", což znamená výhonek, prut, ratolest.

Od Řeků převzali tento název Římané. Na Slovensku se chřest nazývá špragĺa, asparagus lekársky. Italsky se řekne „sparadžo", francouzsky „asperž", španělsky „esparadžo", portugalsky „estarago", německy „špargl", anglicky „aspargur" nebo také „sparow-grass" (vrabčí tráva). Název „zaječí chládek" se někdy lidově používaná v Maďarsku, na Ukrajině, Bulharsku, Rumunsku. Český název chřest pochází ze staročeštiny a písemné záznamy je již z doby Karla IV. Během 15. a 16. století bylo toto slovo zapomenuto a zůstal jen jiný starý lidový název: hromové koření, tento název asi dostal podle červených bobulek. Později se ujalo slovo špargl jako germanismus.Teprve Josef Svatopluk Presl vzkřísil název „chřest" v Květeně z r. 1819, odtud ho převzal do slovníku Josef Jungmann.

Za povšimnutí také stojí, že ještě v kolem r. 1850 používal ivančický kněz a národní buditel P. Tomáš Procházka název „špargl" stejně jako jiný ivančický vlastenec Jan Vrba - zakladatel zemědělské školy. Jazykový purismus v době národního obrození měl za následek vznik zcela nového slova - sporec, jako sporý, zdatný, vytrvalý. Francouzi používají pro dlouhána název „přerostlý chřest". Němci nazvali televizní věž v Berlíně „Telespargel". Španělé zase posílají někoho k čertu slovy „jdi smažit chřest". Císař Augustus používal rčení „rychleji než se uvaří chřest", když vyžadoval okamžité vykonání nějakého příkazu.